رزومه

تحصیلات

دانشگاه شهید بهشتی
دکتری مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)

تحلیل عددی پدیده  نشست ذرات گرد و غبار در مبدل های حرارتی فشرده

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک (تبدیل انرژی)

اندازه گیری و مدل سازی اثر چرخش هوا بر آلاینده های حاصل از شعله سوخت های بیو دیزل

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد
کارشناسی مهندسی مکانیک (حرارت و سیالات)

مبدل های حرارتی صفحه ای: طراحی، کاربرد و نگهداری

سوابق آموزشی

موسسه آموزش عالی وحدت

مکانیک سیالات، انتقال حرارت، ترمودینامیک، هیدرولیک و پنوماتیک، دینامیک، مکانیک کاربردی، زبان فنی، تأسیسات مکانیکی و الکتریکی ساختمان، تهویه مطبوع، نحوه اجرای تاسیسات مکانیکی ساختمان، طراحی سردخانه

دانشگاه جامع علمی و کاربردی تصمیم یار توس

مکانیک سیالات، انتقال حرارت، ترمودینامیک، هیدرولیک و پنوماتیک، تئوری حرکت، تئوری تست های نهایی خودرو، تکنولوژی سوخت و سوخت رسانی گازی، اصول طراحی موتورهای پیستونی، آشنایی با موتورهای احتراق داخلی، 1392- تاکنون.

دانشگاه جامع علمی و کاربردی علوم و فنون هوایی

ریاضی مهندسی و نقشه کشی مهندسی،دیاگرام ها و استانداردها، 1395- تاکنون

دانشگاه آزاد اسلامی مشهد

ترمودینامیک، مکانیک سیالات، مدیریت بهره وری انرژی، تجهیزات برودتی و گرمایشی، طراحی سیستم های تبرید، نقشه کشی حرارت مرکزی با آبگرم، نقشه کشی سیستم های تبرید، طراحی سیستم های تهویه مطبوع به کمک نرم افزار، طراحی به کمک کامپیوتر، 1389-1392.

دانشگاه شهید بهشتی

انتقال حرارت، بویلر، مهندسی فرآیند و طراحی سیستم های انرژی، دانشگاه صنعت آب و برق،

آموزشگاه زبان انگلیسی راه نو

زبان انگلیسی، 1388- 1389.

سوابق پژوهشی

Baghdar Hosseini, " Study of USBR VI Stilling Basin with Entropy Generation Index", Energy (Under Review), 2021
سعید باغدارحسینی، رامین حقیقی خوشخو، محمد جوادی مال آباد؛ تحلیل عددی پدیده نشست ذرات گرد و غبار در مبدل های حرارتی فشرده با استفاده از رویکرد لاگرانژی، مجله علمی و پژوهشی مکانیک سازه ها و شاره ها، 1397، صفحه 143-159، شماره 2، دوره 8.
S. Baghdar Hosseini, R. Haghighi Khoshkhoo, S. M. Javadi Malabad, “Numerical Study on Polydisperse Particle Deposition in a Compact Heat Exchanger”, Applied Thermal Engineering, 2017, Vol. 127: 330-346.
S. Baghdar Hosseini, R. Haghighi Khoshkhoo, S. M. Javadi Malabad, “Experimental and numerical investigation on particle deposition in a compact heat exchanger”, Applied Thermal Engineering, 2017, Vol. 115: 406–417.
H. M. Heravi, S. Baghdar Hosseini, F. F. Bamoharram, J. Baharara, “The Effect of Various Vegetable Oils on Pollutant Emissions of Biodiesel Blends with Gasoil in a Furnace”, Thermal Science, 2015, Vol. 19 (5): 1977-1984.
K. Bashirnezhad, S. Baghdar Hosseini, A. R. Moghiman, M. Moghiman, “Experimental Study on Combustion and Pollution Characteristic of Gas oil and Biodiesel”, Applied Mechanics and Material, 2012, Volumes: 110-116, Page No.: 99-104.
S. Baghdar Hosseini, k. Bashirnezhad, H.M. Heravi, “Combustion and Emission characteristics in a Biodiesel Combustion Chamber at different Swirl Number”, ECM, Cardiff: 2011.
S. Baghdar Hosseini, k. Bashirnezhad, H.M. Heravi, “Combustion and Emission characteristics in a Biodiesel Combustion Chamber at different Swirl Number”, ECM, Cardiff: 2011.
S. Baghdar Hosseini, A.R. Moghiman, Y. Khazraii, K. Bashirnezhad, “Combustion Performance and Pollutant Emissions of Gas oil and Biodiesel in a Combustion Chamber”, Mashhad, Iran, ITSC2011:2011
R. Moghiman, S. Baghdar Hosseini, M. Moghiman, “Improving combustion behaviour of methane-air mixtures by addition hydrogen”, Tehran, Iran, FCCI2010:2010
M. Moghiman, S.M. Javadi, A.R. Moghiman, S. Baghdar Hosseini, “A numerical study on thermal dissociation of H2S”, ICCME10, Malaysia: 2010.
سعید باغدارحسینی، رامین حقیقی خوشخو، احسان کوهی؛ بررسی عددی نشسته ذرات جامد هوا با اندازه کمتر از ۱۵۰۰ میکرون، برروی سطوح یک مبدل حرارتی فشرده، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضا، دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی، ۱۳۹۹.
احسان کوهی، عبدالامیریک خوشنویس، سعید باغدارحسینی؛ بررسی تجربی پارامترهای زمان و فرکانس داده برداری در روش جریان سنج سیم داغ برای اندازگیری مشخصه های دنباله یک ایرفویل نوسانی، پنجمین کنفرانس ملی مهندسی مکانیک و هوافضاء دانشگاه صنعتی خواجه نصرالدین طوسی، ۱۳۹۹.
سعید باغدارحسینی، رامین حقیقی خوشخو، محمد جوادی مال آباد؛ بررسی اثر جهت کنگره پره های یک مبدل حرارتی فشرده برروی نرخ نشست ذرات جامد موجود در هوا، بیست و چهارمین همایش سالانه بین المللی مهندسی مکانیک ایران، دانشگاه یزد، 1395.
سعید باغدارحسینی، رامین حقیقی خوشخو، محمد جوادی مال آباد؛ بررسی اثر نشست ذرات گرد و غبار موجود در هوا با اندازه های مختلف برروی مبدل حرارتی فشرده، شانزدهمین کنفرانس دینامیک شاره‌ها، دانشگاه رازی کرمانشاه، 1394.
سعید باغدارحسینی، زهرا اسدی کپورچالی؛ بررسی اثر افزایش حجم مخازن هوای فشرده در انتخاب سایر تجهیزات ضربه گیر، کنفرانس بین المللی عمران، معماری و زیرساخت های شهری، تبریز، 1394.
سعید باغدارحسینی، رامین حقیقی خوشخو، فاطمه رضوی خبیر؛ بررسی عددی اثر ارتفاع پره بر پارامترهای عملکردی لوله های پره دار، پنجمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی، دانشگاه شهید بهشتی، 1393.
کاظم بشیرنژاد، سعید باغدارحسینی، رامین حقیقی خوشخو، فاطمه رضوی خبیر؛ بررسی عددی احتراق و انتشار آلاینده ها در یک بویلر سوخت گاز، پنجمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی، دانشگاه شهید بهشتی، 1393.
سعید باغدارحسینی، رامین حقیقی خوشخو، مهدی احمدوند؛ مقایسه عددی عملکرد مشعل های LOW NOx و DIFFUSION در بویلرهای نیروگاهی، چهارمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی، دانشگاه صنعت آب و برق، 1391.
مهدی احمدوند، رامین حقیقی خوشخو، سعید باغدارحسینی؛ بررسی عددی راندمان خنک کاری چیدمان های مختلف سه برج خنک کن خشک در شرایط باد، چهارمین کنفرانس صنعت نیروگاه های حرارتی، دانشگاه صنعت آب و برق، 1391.
سعید باغدارحسینی، ناصح حسینی، محمدرضا قادری، ساسان نجفیان؛ اثر چرخش هوای ورودی بر انتشار آلاینده های احتراق بیودیزل؛ بیستمین همایش سالانه بین¬المللی مهندسی مکانیک ایران (ISME)؛ دانشگاه شیراز؛ 1391
سعید باغدارحسینی، ناصح حسینی، کاظم بشیرنژاد، حمید ممهدی هروی؛ اثر جایگزینی بیودیزل بر انتشار آلاینده ها در کوره های صنعتی؛ چهارمین کنفرانس سوخت و احتراق ایران، دانشگاه کاشان؛ 1390
سعید باغدارحسینی، امیررضا مقیمان، امیر توحیدی نیا، کاظم بشیرنژاد، حمید ممهدی هروی؛ بررسی آزمایشگاهی و عددی تاثیر عدد چرخش بر آلاینده های احتراق بیودیزل و گازوئیل؛ همایش ملی آشنایی با فناوری های روز در زمینه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد واحد شیراز؛ 1389
امیررضا مقیمان، سعید باغدارحسینی، امیر توحیدی نیا، کاظم بشیرنژاد، حمید ممهدی هروی؛ مطالعه و بررسی تأثیر افزایش هیدروژن در احتراق مخلوط متان – هوا؛ همایش ملی آشنایی با فناوری های روز در زمینه مهندسی مکانیک، دانشگاه آزاد واحد شیراز؛ 1389

تجربه کاری

مدیر پژوهشی – موسسه آموزش عالی وحدت
1398 — اکنون

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است. چاپگرها و متون بلکه روزنامه و مجله

عضو هیئت علمی (استادیار) - موسسه آموزش عالی وحدت – تربت جام
1398 — اکنون

گروه مهندسی مکانیک

مدیر پروژه - شرکت مهندسی مشاور طوس آب – تهران - مشهد
1392 — اکنون

مدیر پروژه طراحی، تأمین و اجرای خط رینگ لوله آب زهکشی و ملزومات مربوطه در معدن گل گهر

سرپرست مسیریابی و طراحی هیدرولیک طرح انتقال آب خلیج فارس به استان اصفهان

سرپرست مسیریابی و طراحی هیدرولیک طرح انتقال آب به استان یزد

سرپرست طراحی هیدرولیکی و مسیریابی طرح انتقال آب به مجتمع صنعتی و معدنی چادرملو

سرپرست طراحی هیدرولیک ناپایدار خط انتقال و توزیع آب در پروژه های طرح انتقال آب خلیج فارس به صنایع جنوب شرق کشور

سرپرست پروژه مطالعات و ناظر عالی خط انتقال آب از خلیج فارس به سایت آبی گل گهر

سرپرست طراحی مکانیکال پروژه صنعتی معدن درآلو

سرپرست پروژه خط انتقال آب سیمین دشت

طراحی خطوط انتقال و توزیع آب و فاضلاب، سد و نیروگاه های برق آبی

سرپرست فنی مکانیکال طرح تامین و انتقال آب دریای عمان به کریدور شرق کشور

کارشناس فنی مطالعات خط انتقال آب و جمع آوری فاضلاب شهر بوشهر

کارشناس مکانیکال مطالعات تامین آب شرب و بهداشت در مناطق مسکونی دشت مشهد و صنایع وابسته، جداسازی آب شرب از بهداشتی شهر مشهد.

سرپرست طراحی نیروگاه برق آبی در پروژه های مطالعات سد و نیروگاه کسیلیان

مهندس تأسیسات مکانیکی ساختمان، سازمان نظام مهندسی ساختمان
1393 — اکنون

پروانه اشتغال به کار مهندسی (طراحی و نظارت، پایه دو)

مدیر دفتر تحقیق و توسعه– شرکت مهندسی نوین کامپوزیت صدرا (دانش بنیان) - مشهد
1395 — 1396

طراحی و ساخت خطوط مقاوم به خوردگی آب

بررسی بهبود خواص جریان سیال در اتصالات یکپارچه

ارائه دستورالعمل طراحی مخازن براساس استاندارد BS4994

سرپرست گروه برودت، دفتر تحقیق و توسعه – شرکت الکترواستیل - مشهد
1391 — 1392

طراحی یخچال ساید بای ساید  و یخچال های COMBI

طراحی اواپراتورهای صنعتی

طراحی سردخانه های صنعتی و ماشین های یخچال دار

سرپرست گروه طراحی بویلر، دفتر تحقیق و توسعه– شرکت مهندسین مشاور موننکو ایران
1391 — 1391

پروژه مطالعه امکان سنجی فنی و اقتصادی تولید و بهره برداری بیو سوخت ها، بیودیزل و بیواتانول در ایران

مطالعه و بررسی انواع بویلرهای مدرن بخار ذغال سوز نیروگاهی به منظور توسعه نیروگاههای کشور

طراحی و ساخت نرم افزار محاسباتی سطوح حرارتی بویلرهای بخار نیروگاهی

بررسی عددی راندمان خنک کاری چیدمان­های مختلف سه برج خنک کن خشک در شرایط­ باد.

افتخارات

دکتری: دانش آموخته برگزیده از طرف بنیاد ملی نخبگان
دکتری: دانش آموخته ممتاز در رشته و سال ورود
دکتری: نفر اول ورودی به دانشگاه در رشته و سال ورود
کارشناسی ارشد: نفر سوم فارغ التحصیل در رشته و سال ورود

ثبت اختراع و طرح پژوهشی

سیستم مکانیزه تولید سوخت از روغن پسماند با استفاده از هترو پلی اسیدها؛ شماره ثبت اختراع 76671
کوره صنعتی با سیستم کاهش آلاینده مبتنی بر آّب؛ شماره ثبت اختراع 73792
طرح پژوهشی با عنوان " تأثیر پارامترهای احتراق بر انتشار آلاینده ها در کوره یک بویلر نیروگاهی هدف"، 1392.
طرح پژوهشی با عنوان " فرآوری سوخت بیودیزل از دانه های روغنی و بررسی خواص ترموفیزیکی و احتراقی آن"، 1390
طرح پژوهشی با عنوان" بهینه سازی بویلرهای نیروگاهی و کاهش آلاینده های تولیدی"، 1390.
طرح پژوهشی با عنوان "ممیزی انرژی کارخانه آسفالت شهید مجیدی شهرداری مشهد"، 1393.
طرح پژوهشی با عنوان "مطالعه امکان سنجی استفاده از سیستم تولید همزمان در کارخانه آسفالت شهرداری¬مشهد"، 1393.

عضویت در مجامع علمی

انجمن مهندسان مکانیک ایران
انجمن هیدرولیک ایران
انجمن احتراق ایران
سازمان نظام مهندسی ساختمان، پروانه اشتغال به کار مهندسی تأسیسات مکانیکی ساختمان (طراحی و نظارت، پایه دو)
عضو هیئت داوری ژورنال بین المللی Thermal Science
عضو هیئت داوری ژورنال بین المللی Applied Thermal Engineering
عضو باشگاه پژوهشگران جوان و نخبگان

مهارت ها

مهارت های نرم افزاری

تسلط کامل به نرم افزار طراحی و شبیه سازی ANSYS-FLUENT

تسلط کامل به نرم افزار طراحی GAMBIT

تسلط کامل به نرم افزار طراحی AUTOCAD و Civil 3D Land Desktop

تسلط کامل به نرم افزار طراحی و شبیه سازی PDMS

تسلط کامل به نرم افزار طراحی WaterGEMS

تسلط کامل به نرم افزار تحلیل Bentley-HAMMER

آشنایی کامل به نرم افزار طراحی AFT Impulse

تسلط کامل به نرم افزار طراحی و تحلیل HAP (Carrier)

آشنایی کامل به زبان برنامه نویسی C++

آشنایی کامل به برنامه Open FOAM

آشنایی با زبان¬های خارجی

زبان انگلیسی و مهارت های چهار گانه  (IELTS 7)

سایر مهارت ها

اخذ مدرک ممیزی انرژی تخصصی انتقال حرارت، دوره مشترک ایران و ژاپن، سازمان بهره وری انرژی ایران

اخذ مدرک مدیریت پروژه PMO از سازمان مدیریت کشور

اخذ مدرک توسعه مهارت های مدیریت و سرپرستی از مرکز صنایع و معادن استان خراسان رضوی

اخذ مدرک بین المللی کسب مهارت در هیدرولیک و پنوماتیک از شرکت FESTO

تسلط کامل به کامپیوتر، سیستم عامل ویندوز و مجموعه نرم افزاری Microsoft Office